Preview Mode Links will not work in preview mode

RFSL Podcast


May 19, 2020

Vad är grejen med besattheten av uniformer och poliser i vårt community? Och hur går det ihop med att hbtqi-personer ofta blir polisade på grund av sitt könsuttryck eller rasifiering? Q-Studion undersöker hur tillrättavisningar, begär och makt är en del av hbtqi-communityt. Programmet leds av journalisten Mireya Echeverría Quezada som temat upp sig med aktivisten Samuel Girma. Gäst är George Chamoun, DJ, klubbarrangör, konstpedagog och queeraktivist.

Producent: Mireya Echeverría Quezada

År: 2020