Preview Mode Links will not work in preview mode

RFSL Podcast


Jun 18, 2019

Q-Studion slår upp dörrarna till garderoben och kommer ut med olika saker. I Kiruna träffar Q-Studion den samiska, queera poeten Rönn och längst ut på tunnelbanans röda linje i Stockholm möter Q-Studion den muslimska, queera illustratören Ruhani Islam. 
Hur blir det när kändisar kommer ut? Vad innebär det att outa någon? Och varför är det så viktigt för straighta cis-personer att veta vem som är bögen i omklädningsrummet?