Preview Mode Links will not work in preview mode

RFSL Podcast


Jun 9, 2020

Sedan 1500-talet har romer funnits i Sverige. En grupp vars historia består av kulturrikedom och stolthet men även av förföljelse, diskriminering och trakasserier. Än idag är svenska romer utsatta för rasistiska strukturer och många lever i garderoben. Hur kan romska queers få ett hem i hbtqi-communityt? Journalisten Mireya Echeverría Quezada och aktivisten Samuel Girma pratar med en anonym gäst som verkar i hemliga forum för att stärka romska hbtqi-personer.

Producent: Mireya Echeverría Quezada
År: 2020