Preview Mode Links will not work in preview mode

RFSL Podcast


Dec 23, 2020

Hur viktigt är vänskap? Panelen diskuterar vänskap under livets lopp och om att vinna och förlora vänner. Annika Hamrud berättar att hennes vän Bo Crichton nyligen dött och att hon inte var en så närvarande vän den sista tiden i hans liv. 

Medverkande: Rubert Granberg, Annika Hamrud, Pekka Heino, Cristina Josefsson, Caisa Viksten och Agneta Wirén.

Producent: Munck

År: 2020