Preview Mode Links will not work in preview mode

RFSL Podcast


Dec 23, 2020

Är ordet familj varmt och inkluderande eller trångt och kravfyllt? Kanske är den självvalda familjen att föredra? Panelen pratar om att avsluta relationer och om längtan efter att återuppta kontakt medan Ardeshir Bibakabadi berättar om hur relationen till en bror förändrats.

Medverkande: Ardeshir Bibakabadi, Annika Hamrud, Pekka Heino, Cristina Josefsson, Bo Ludvigsson & Caisa Viksten,

Producent: Munck. År: 2020