Preview Mode Links will not work in preview mode

RFSL Podcast


Dec 23, 2020

Är hbtqi-personer mer ensamma än andra, och i så fall - varför? Panelen reflekterar kring olika sorters ensamhet och skillnaden mellan att vara ensam och att vara själv. George Sved har hittat ett finurligt sätt att ta upp kontakt med gamla vänner och på så vis bryta ensamheten.

Medverkande: Annika Hamrud, Pekka Heino, Cristina Josefsson, George Sved, Caisa Viksten & Maud Jacobson.

Producent: Munck. År: 2020