Preview Mode Links will not work in preview mode

RFSL Podcast


Dec 23, 2020

Vad fyller ältande för funktion? Panelen funderar över om ältande alltid behöver vara av ondo och terapeuten Eva Hansson ger goda råd för hur man tar sig ur ett evinnerligt ältande.

Medverkande: Annika Hamrud, Eva Hansson, Pekka Heino, Cristina Josefsson, Caisa Viksten &. Madeleine Ågren.  

Producent: Munck. År: 2020