Preview Mode Links will not work in preview mode

RFSL Podcast


Dec 23, 2020

Vilken roll spelar lusten? Ingo Andersson menar att det är viktigt att känna lust till allt man tar sig för livet. I panelen blir det explicita samtal om sex, men också om hur det är att bli huvudstupa förälskad när man är över 60 år.

Medverkande: Ingo Andersson, Annika Hamrud, Pekka Heino, Cristina Josefsson & Caisa Viksten.

Producent: Munck. År: 2020